Anmälan till BPH

Viktig info om BPH 2023

BPH-verksamheten kommer att under 2023 se ut enligt följande:

Vi kommer endast att ha ett antal förbokade tillfällen. Dessa tillfällen är redan inplanerade och kommer att  ske i samarbete med ett antal rasklubbar och uppfödare.

Vi kommer alltså inte att ha några annonserade datum på vår hemsida som ni kan anmäla er till. I de fall där det dyker upp reservplatser till våra förbokade datum så kommer dessa att annonseras via Facebook och hemsida. Detta kommer att ske 2-3 veckor innan beskrivningen. Vi hoppas så klart att vår verksamhet kan växa men just nu gör funktionärsbrist att vi behöver begränsa våra beskrivningar.

Med hopp om er förståelse!

Så här anmäler du dig till BPH 2023

Anmälan till BPH innebär att du ingår avtal med Skutskärs Brukshundklubb och SKK. Med avtalet som laglig grund lagrar och behandlar Skutskärs Brukshundklubb dina personuppgifter under en period om högst 90 dagar i syfte att administrera ditt provdeltagande. Efter provtillfället skickas dina personuppgifter samt provresultatet till Svenska Kennelklubben för behandling, lagring och publicering på SKKs Hund- och Avelsdata. Du kan läsa mer om SKKs behandling av personuppgifter genom att klicka på den här länken.”

För anmälan till våra BPH krävs följande uppgifter:

   1. Datum för BPH
   2. Namn på ägaren
   3. Adress
   4. Telefonnummer
   5. E-post
   6. Hundens namn på registreringsbeviset (alternativt om hunden är oregistrerad hundens namn)
   7. Hundens reg.nr (alternativt om den är oregistrerad TAVLIC-nummer+födelsedatum+vilken/vilka raser som ingår i hunden)
   8. Hundens chipnummer
   9. Klubbtillhörighet

Om du inte äger hunden (t.ex. fodervärd) krävs ditt eget namn, telefonnummer och e-postadress utöver ovanstående uppgifter.

För deltagande i BPH krävs att ägaren alternativt föraren av hunden är medlem i klubb inom SKK-organisationen. Medlemsbevis ska uppvisas före start.

Om du inte kommer med på det BPH du anmält till står du kvar på BPH-listan för reserver.
Anmälan skickas till: bphskutskar@gmail.com

Anmälningsavgift: 1 000 kr/ekipage.

Ansvarig för BPH-verksamheten på Skutskärs BHK
Christine Hedlund
070-5444 332
bphskutskar@gmail.com

Välkommen med din anmälan!