Styrelsen

Ordförande

Eje Almqvist almqvist778899@gmail.com


Sekreterare medlemsansvarig

Ingela Sjösten  skutskarsbhk@gmail.com


Kassör

Carina Hallenberg kassor.sbhk@outlook.com


Vice ordförande

Marie Karttunenmarie.karttunen@hotmail.com


Ledamot

Philip Markström philipmarkstrom@hotmail.com


Ledamot

Mariann Östlund  mariannostlund@hotmail.com


Ledamot

Carl-Bertil Söderström  cbsoderstrom@gmail.com


 Suppleant 

Liz Myhr  libox59@hotmail.com 


Suppleant

Lena Lindegren lenalindegren@hotmail.com

____________________________________________

Revisorer

Eva Hammarin

Jenny Dahlberg


Valberedning

Sonja Almqvist sammankallande

Sanna Markström


Sektorer, sammankallande

Tävling Eje Almqvist almqvist778899@gmail.com

Utbildning Sonja Almqvist almqvistsonja@gmail.com

MH Linnea Eng mh.skutskarbk@gmail.com

Webansvarig Annika Andersson rorbacka@gmail.com