Styrelsen

Ordförande

Mats Axenvik  ordforande.sbhk@outlook.com


Sekreterare

Sofie Hedlund  skutskarsbhk@gmail.com


Kassör

Carina Hallenberg kassor.sbhk@outlook.com


Vice ordförande

Eje Almqvist almqvist778899@gmail.com


Ledamot

Marie Karttunen marie.karttunen@hotmail.com


Ledamot

Sofie Boman sofieboman@hotmail.se


Ledamot

Carl-Bertil Söderström  cbsoderstrom@gmail.com


 

Suppleant 1, medlemsansvarig, webbansvarig

Annika Andersson    rorbacka@gmail.com


Suppleant 2

Henna Malaniemi   hennam_@hotmail.com


 

Revisorer

Sverker Thornberg

Monica Andersson


Valberedning

Sonja Almqvist sammankallande

Christine Hedlund

Pia Söderström


Sektorer, sammankallande

Tävling Eje Almqvist almqvist778899@gmail.com

Utbildning Sonja Almqvist almqvistsonja@gmail.com

BPH Christine Hedlund  bphskutskar@gmail.com

Rallylydnad Sofie Hedlund sofie.e.hedlund@outlook.com