Styrelsen

Ordförande

Eje Almqvist almqvist778899@gmail.com


Sekreterare medlemsansvarig

Ingela Sjösten  skutskarsbhk@gmail.com


Kassör

Carina Hallenberg kassor.sbhk@outlook.com


Vice ordförande

Marie Karttunenmarie.karttunen@hotmail.com

 


Ledamot

Philip Markström philipmarkstrom@hotmail.com


Ledamot

Sofie Boman sofieboman@hotmail.se


Ledamot

Carl-Bertil Söderström  cbsoderstrom@gmail.com


 Suppleant 

Henna Malaniemi   hennam_@hotmail.com


Suppleant 

Mariann Östlund  mariannostlund@hotmail.com


Suppleant

Lena Lindegren lenalindegren@hotmail.com

____________________________________________

Revisorer

Eva Hammarin

Monica Andersson


Valberedning

Sonja Almqvist sammankallande

Christine Hedlund

Sanna Markström

 

 


Sektorer, sammankallande

Tävling Eje Almqvist almqvist778899@gmail.com

Utbildning Sonja Almqvist almqvistsonja@gmail.com

BPH Christine Hedlund  bphskutskar@g mail.com

Rallylydnad sofie.e.hedlund@outlook.com