Värdegrund

 

Skutskärs Brukshundklubb  är till för att alla som har ett hundintresse ska känna sig välkomna oavsett ras och erfarenhet.

Värdegrund

Skutskärs Brukshundklubb är en ideell organisation där vi alla är beroende av varandras hjälp för att kunna bedriva en värdefull verksamhet. Vi motverkar alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande beteende.

Vi jobbar för våra hundars bästa och sätter alltid hundens välbefinnande i första rummet. I Skutskärs Brukshundklubb ska alla medlemmar känna till och agera efter klubbens värdegrund.

Klubbens värdegrund har sin grund i Svenska Brukshundklubbens värdegrund och bygger på orden

Samhörighet, Behov och Kompetens

 Samhörighet

  • Alla medlemmar är lika viktiga för vår verksamhet och är värda lika mycket uppmärksamhet.
  • Vi är alla olika individer med olika styrkor, kunskaper och svagheter och detta ser vi som en tillgång för klubben.
  • Vi finner glädje i att göra saker tillsammans.

Behov

  • På klubben hälsar vi alltid på varandra och verkar för att alla ska känna sig både välkomna och delaktiga i verksamheten.
  • Vi är lyhörda för varandras behov och hjälps åt och stöttar varandra.

 Kompetens

  • Vi stöttar och uppmuntrar varandra och gläds åt att se varandras framsteg inom och genom våra verksamhetsgrenar i klubben.
  • Vi bidrar med det vi kan utifrån våra förutsättningar.
  • Genom kurser och träningar utvecklas vi och gör oss attraktiva för nya hundägare och samhället i stort.

Länk till Brukshundklubben: https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/samhorighet-behov-kompetens/

Skutskärs Brukshundklubbs styrelse 2022-02-12