MH

Mentalbeskrivning
MH 2024 

27 april               MH Uppfödare

5 maj                  MH Uppfödare

26 maj                MH

10 augusti          MH uppfödare

21 september    MH

 Ansvarig Linnéa Eng 073-319 73 11 mail mh.skutskarbk@gmail.com
Uppfödar-MH är i första hand ett MH för en specifik kull/uppfödare.  I mån av plats kan även andra hundar tas emot. 

 

 

Krav för brukshundsraser

Svenska Brukshundklubben har som krav på att hundar över 18 månaders ålder ska ha genomfört MH för att få delta vid bruksprov.

Anmäl till MH https://brukshundklubben.se/prov-tavling/sbk-tavling/

Krav på hunden för att delta

   • Minst tolv månader gammal
   • Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation
   • ID-märkt
   • Vaccinerad enligt gällande regler
   • Vara fullt frisk och inte löpa
   • Hunden får inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden

Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.

Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH. Hund av ras som SBK har avelsansvar för har företräde.

Rätt att delta har även oregistrerad hund som ska provas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar, efteruppvisande av intyg från utbildaren.

Svenska Brukshundklubben är en föregångare vad gäller att utveckla tester för att få bättre kunskap om hundars mentalitet. Resultaten från våra tester hjälper inte bara oss att förbättra vårt avelsarbete utan också forskningen att förstå hundars mentalitet.

MH har också rönt ett stort intresse utanför Sverige. MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan är en beskrivning som protokollförs.

Mer information om MH https://brukshundklubben.se/avel-halsa/mentalbeskrivning-hund-mh/